Hatten på för cirkus

Värnamo Nyheter tisdag 27 maj 1997. Flisa Svensson.

FRAMSTEG MED LEKEN SOM METOD

Sju elever från gymnasiesärskolan i Värnamo framträder vid Sävsjöfestivalen nästa helg med föreställningen "Cirkus Fantastikus" som de övat in denna terminen.

Där demonstrerar de diverse cirkuskonster, men den största förvandlingen har skett inom dem själva.

Undra på att det är med stolthet som de som förut haft svårt med motoriken nu visar att de båda kan jonglera och balansera!

Projektledare är elevernas lärare Svend-Aage Tjell, som i Danmark under många år jobbat med waldorf - och montessoripedagogik, just med inriktning på utvecklingssstörda.

-Dessa barn och ungdomar är oftatst vana vid att någon alltid håller dem i handen, leder och hjälper, och de är medvetna om sitt handikapp. Men de måste också få pröva vingarna, testa sin förmåga, lära sig nya saker, visa va

d de faktiskt kan och ta initiativ och ansvar för att kunna leva ett självständigt liv. Huvudsyftet med CIRKUS FANTASTIKUS är ett led i detta, säger den pedagogiska konsulenten Svend-Aage Tjell

Både byggt och sytt

Vid sidan den ordinarie undervisningen, har de således jobbat med cirkusprojektet. Inte bara med sina roller som illudionister, jonglörer, clowner och annat, utan också byggt kulisser och gjort rekvisita, målat, tapeserat och sytt. På köpet har de blivit förtrogna med praktiska hadgrepp som kan komma till nytta i vardagslivet.

-Det går att få in de flesta ämnena inom ramarna för projektet, det är bara lärarnas fantasi som sätter gränserna. Och det är inte den färdiga föreställningen som är det viktiga, utan vägen dit, understryker Svend-Aage Tjell.

Stärkt självförtroende

Men visst känns ett och annat som lite av trolleri. Elever som alltid fått veta att de inte kan få orning på motoriken, som inte kunnat följa en tejpad linje på golvet, balanserar nu elegant på sargen till manegen och jonglerar hur lätt som helst - och upptäcker att de är bra och får applåder och det är välgörande för självförtroendet.

- Stimulansen och motivationen har fått det att lossna, säger Special - & Socialped . Svend-Aage Tjell.

GLAD och STOLTA

Cirkusmanegen är uppbyggd i verkstadslokalen, där flera föreställningar redan framförts, bland annat för Mosleskolans elever, dagisgrupper och föräldrar.

- Efter föreställningen inför föräldrarna var det svårt att veta vilka som var mest glada och stolta, gästarna eller aktörerna, säger Svend-Aage Tjell. Nu skall manegen forslas till Sävsjö, där "CIRKUS FANTASTIKUS" skall ges på Sten Sture-festivalen näste helg. Det är en musik- och teaterfestival för fysiskt och psykiskt handikappade med inbjudna medverkande och gäster från hela Norden.

Flisa Svensson Värnamo Nyheter

cirkus2jpg

 


Eleverna renovera själv sitt nya skoldaghem!

SKOLDAGHEMMET

KLIPPANS KOMMUN.

Syftet med Nya SKOLDAGHEMMET är, att förberedda eleverna till gymnasiet. Samt ge dom möjligheter, att uppnå nödvändig kompetens och färdigheter, såväl socialt som kunskapsmässigt.

Specialped. Svend-Aage Tjell

Praktisk pedagogiskt innehåll.

Utveckla elevernas förmåga att:

* Planera

* Kommunicera

* Samarbeta

* Lösa teoretiska och praktiska problem

* Acceptera förändring

* Tänka och agera kreativt

* Lära sig

* Ta initiativ


STRAND SKOLAN

Gislaveds kommun

PEDAGOGIK

Undervisningen ska ta hänsyn till elevernas utveckling av självkänsla, tankar och vilja.

Samt att ge eleverna i gruppen möjlighet för;

* Att arbeta med fria uttrycksformer, och där igenom uppmuntras till att uttrycka sig fritt i bild ( Form, bild, slöjd, matte), ord, ( Svenska, engelska ) rörelse och ljud ( Idrott och musik ) och därigenom utveckla sin fantasi och skaparkraft.

* Att använda verkligheten som lärobok och lära sig genom lek och upplevelser.( SO/NO och ADL)

* Att träna i att samarbeta, och ta kontakt med sin omgivning. (social träning )

Pedagogisk utställning

Strand Skolan har genomfört olika projekt med elever i kommunen. Elevarbetena blev så bra att man beslutade sig för att visa upp dem för allmänheten i en utställning i komunhuset.

Värnamo Nyheter Lördag 25 maj 2002. Jan-Erik Hursti.

SPROGET FORBINDER-

SPRÅKET FÖRBINDER.

Språkresa.

Min granne Danmark eller Min nabo Sverige genomfördes av eleverna André och Christoffer mf. på Strandskolan. Det var ett temaarbete om de båda ländernas kultur, traditioner och språk.

Svend-Aage Tjell var ansvarig lärare och han tog elevarna med på en tvådagars resa till Danmark, de fick läsa en bok ( En bok om förståelse mellan grannfolk -en lärobok, tio videofilmer) som var skriven både på danska och svenska. Sedan fick de rita, måla, skriva eller göra masker som handlade om länderna.

UPPVISNING

Att det sedan blev en utställning av alla dessa arbeten beror på att Patrick Blanc och Svend-Aage Tjell gärna ville visa upp allt det som eleverna gjort.

- Det skulle vara tråkigt om man bara gjort dessa projekt och sedan lagt undan dem i någon hög där de bara samlat damm. Vi ville att de skulle se att deras arbete kom till någon nytta också. Efter förfrågningar så fick vi lov att vara här i kommunhuset och det är jätteroligt, säger Svend-Aage Tjell. JAN-ERIK HUSTI (VN)

13-åringar håller skola i skräck

13-åringar har de senaste månaderna satt skräck i elever och personal på Vättleskolan

FRAMTIDSHUSET (F-HUSET)

SDF Gunnared, Vättleskolan, Angered, Göteborgs Stad .

"Det står kriminella på deras panna" säger han som filmar misshandeln mot en elev på Vättleskolan. Slagsmålet är organiserat. Tre, två, ett och så börjar två unga killar att slåss utanför Vättleskolan. När en av dem hamnar på marken rusar hela gänget på honom. De sparkar och slår med knytnävarna. Till slut skriker filmaren "Det räcker!"och misshandeln upphör. En kille spottar på honom som ligger ner, gänget skingras och offret vacklar iväg. Åt motsatt håll.

Detta är bara en av alla händelser på Vättleskolan det senaste halvåret. Ett gäng 13- och 14-åriga killar står för brotten. I det här fallet blev brottsrubriceringen misshandel.

Specialped.F-HUSET: Svend-Aage Tjell.

Rektorn: Nu är det lugnt igen !

Perioden med riktigt allvarliga förhållanden på Vättleskolan i Angered är över. Nu råder ett relativt lugn. Det anser en av skolans rektorer.

Det var under en kort period i höstas som en grupp på fem-sex killar trodde att det var okej att bryta mot reglerna. Men nu är det lugnt igen, säger han till GP.

Enligt skolan har tre av de bråkiga eleverna flyttats till F-HUSET, en har hemundervisning och två går kvar, med stöd av extra resurslärare. STINA BERGLUND Göteborgs - Posten 2007-03-12

Beskrivning av Specialpedagogens arbete.

Allmän information

Arbetsområde:

Secialpedagogerna förväntas - utöver den pedagogiska kompetensen - ha ett
övergripande ansvar för rådgivning, stöd och utveckling av åtgärdsprogram.
Specialpedagogen har uppgifter på grupp-, individ-, och organisatorisk nivå
och ska i det pedagogiska arbetet ta hänsyn till medicinska, psykologiska,
sociala och organisatoriska förhållande.

Ett viktigt åtagande för specialpedagogerna är att ge stöd till arbetslag
och handledning till lärare samt rektor, för att utveckla samverkan och
samarbete båda i arbetslag och mellan familjen och skolan för eleven ska få
lämpligt stöd.

(Sou 1 999:63 Nya lärare utbildningen. Kompetens för att möta alla elever).Beskrivning av Socialpedagogens arbete.

Allmän information

Arbetsområde:

Omsorg om äldre, handikappade och psykiskt utvecklingsstörda. Socialped. ska skaba utveckling och trygghet från nyfött till ålderdomshem. På vårdhem och sjukhus till en så kallad öppen omsorgs - och vårdform. Inom social omsorg är målsättningen att människor som har särskilda behov av stöd och hjälp ska kunna leva under samma villkor som andra människor. De ska i första hand bo i sitt hem och i andra hand bo i mindre enheter. Utbildningen ger behörighet att arbeta med dessa människor och arbetsledande funktioner inom hela området, till exempel hemtjänstassistenter, föreståndare eller gruppledare för dagcenter och olika boendeformer. Hemtjänst - eller handikappkonsulent.

Utbildning i SOCIALPEDAGOGISKT behandlingsarbete gir kvalifikationer till arbete som assistent eller föreståndare vid HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)&(LSS), till exempel upptagningshem, behandlingshem och ungdomshem. Arbetet med social rehabilitering sker i arbetslag, i vilka ingår personer med olika yrkeskunskaper. Utbildningen kan också leda till arbete inom socialtjänsten.


"Världen är alldeles för farlig att leva i - inte på grund av de människor som gör det onda, men på grund av de människor som står bredvid och låter dem göra det."

Albert Einstein.