Föreslag om " medborgarhus"

Hallandsposten d. 14 November 1990. Lennart Hildingsson.

Politikerna i Hylte skall nu fundera på om fritidsgårdarna i Hylte Kommun skall läggas ned - och ersättas med ett medborgarhus i centralorten där människor i alla åldrar träffas. Det finns et " diskussionsunderlag " om detta hos fritidsnämden.Enligt fritidsgårdsföreståndaren Svend-Aage Tjell går det inte att driva en meningsfull verksamhet för ungdomar med de små personalla och ekonomiska resurser man har. Inte minst när kraven på öppethållande av de båda gårdarna är höga. Svend-Aage Tjell och Else är enda anställda,Svend-Aage på heltid og Else på 75 procent. Svend-Aage Tjell har utformat föreslaget till medborgarhus - eller " HUSET " som de också kallar det.

- Rävker inte resurserna till en vanlig fritidsgårdsverksamhet får vi tala om att det inte går och föreslå något annat, säger Svend-Aage.

-Stora dela i förslaget tycker jag är bra, även om vissa delar inte kanske går att genomföra. Blant annat är de källarlokaler som det talas om i så dårligt skick att jag inte tror vi kan vara där, säger Lars-Olof Andersson från partiet Kommunens Väl. Han tycker att man skall bredda verksamheten, och har också tillsammans med Svend-Aage Tjell besökt " Medborgarhus" i Köpenhamn, där verksamhet som inspirerat Hylteförslaget bedrivs."Välkomna till Huset"

Hallandsposten den 1 Februari 1991.

Det finns ingen fritidsgård i Hyltebruk längre. I stället finns det ett hus där människor i alla åldrar ska kunna samlas och fika ella göra något annat. Vad, bestämmer de själva. I dag öppnar " HUSET" i gamla idrotthallen.

Det har hamrats och målats för fullt i gamla idrotshallen i Hyltebruk. Det är Svend-Aage Tjell som hela dagarna och kvällarna jobbat för att få " HUSET " ( medborgarhuset ) klart till i dag då det är dags för invigning.

Till HUSET välkomnas nämligen människor i alla åldrar och även föreningar av olika slag. Svend-Aage Tjell var med och grundade det första medborgarhuset i Danmark ( HUSET i Magstr. KUC ), och HUSET är något liknande fast i mindre skala. I HUSET skall nu människor träffas, ha trevligt och samtala över en fika.

Svend-Aage Tjell ser stora möjligheter i "HUSET". Hit kan alla gå som inte har någonstans att ta vägen eller som vill träffa unga likväl som gamla.

- Det du vill göra i HUSET, kom hit och gör det! Jag vill att alla ska vara här. Säger Svend-Aage Tjell, husföreståndare