bmkAWEBgif

Bellahøj Motionsklub

Den 8. oktober 1978 foretog Overbogmester Egon Weidekamp den officielle åbningen af Grøndal Centret. Hvor Bellahøj Motionsklub lige siden har haft til huse.

Bellahøj Motionsklub bliv stiftet af Svend-Aage Tjell d. 4 maj 1978. Svend-Aage Tjell var en aktiv ledere i over 10 år.

Her følger en kort beskrivelse af de aktiviteter som bliv gennemført i den 10 år periode som, Klubpresident Svend-Aage Tjell var bosat i København.

Badminton,Hockey,Squash,Dart.

Gang Afd.

Familiemarch ( Februar )

Grøndalsmarch ( Februar )

Bellahøjmarch ( Oktober )

Cykelløb.

Bellabike ( Maj )

Yderlig information om Bellahøj Motionsklub. Kontakt:

Emanuel Bong

E-MAIL: bongdr@gmail.com

Grøndal MultiCenter Hvidkildevej 64
2400 København NV.


Den 8. Oktober 1978 foretog Overbogmester Egon Weidekamp den officelle åbningen af Grøndal Centret, Hvidkildevej 64, DK-2400 Kønemhavn NV. Forud for denne dato havde BRUGERNE og LOKALAVISERNE " NORD-VEST AVISEN NØRREBRO

-AVISEN GRØNDALS AVISEN" Københavns kommune haft flere års debat med fredningsstyrelsen, der ønskede de gamle udstillingshaller nedrevet, der lå en frednings kendelse på Bellahøjmarken. Det gamle Bellacenter var blevet bygget på betingelse af at det blev nedrevet når Det Nye Bellacenter på Amager var klart.

Lokalbefolkningens synspunlter slog igennem, og med hjælp fra Københavns kommune. Fremtræder " Det gamle Bellacenter " i dag som NORDEUROPAS største MOTIONSCENTER.

Grøndal Centret omfatter i dag mere end 35.000 m2 idrætsareal og over 35 forskellige idrætsgrene kan dyrkes i GRØNDAL CENTRET.

Grøndal Centret er under Københavns Ungdoms Center (KUC), der er en selvejende institusion som i samarbejde med Det Rådgivende Ungdomsudvalg leder forskellige aktiviteter i København. Sportshaller, Medborgerhuse, motobane, ungdomscenter, musiksteder samt udstillingslokaler.

Københavns Koommune overtog Grøndal Centert i 1978. Den siste udstilling i hallen som Bellacentret var Byggeri for milioner. Da vi ( bl. a ST) tog os adgang til hallen, stod der mange ting fra udstillingen, som udstillerne lod stå, så som elementkøkken m.m. Ombygning blev påbegyndt i Maj 1978, og de første arealer blev taget i brug Oktober samme år.


Københavns kommune og KUC indgik et samarbejde, hvorunder ombygning primært sker som beskæftigelsesarbejde.

Tilsyn, rengøring, mekanikker i bowlinghallen, restaurantfunktioner og administration varetages af 22 fultidsansatte.

Grøndal Centret besøges i sæsonen dagligt af ca. 4.000 menesker.

Central varme -og vandforbrug er ca 1 million kroner årligt, og elforbruget ligger også på ca 1 million årligt. De øvrige driftsomkostninger beløber sig til ca. 7 millioner kr. årligt, hvilket giver driftomkostninger på ialt 9 millioner pr. år.(info fra 1990)


40 ÅR 1978-2018