Hatten på för cirkus

Värnamo Nyheter tisdag 27 maj 1997. Flisa Svensson.

FRAMSTEG MED LEKEN SOM METOD

Sju elever från gymnasiesärskolan i Värnamo framträder vid Sävsjöfestivalen nästa helg med föreställningen "Cirkus Fantastikus" som de övat in denna terminen.

Där demonstrerar de diverse cirkuskonster, men den största förvandlingen har skett inom dem själva.

Undra på att det är med stolthet som de som förut haft svårt med motoriken nu visar att de båda kan jonglera och balansera!

Projektledare är elevernas lärare Svend-Aage Tjell, som i Danmark under många år jobbat med waldorf - och montessoripedagogik, just med inriktning på utvecklingssstörda.

-Dessa barn och ungdomar är oftatst vana vid att någon alltid håller dem i handen, leder och hjälper, och de är medvetna om sitt handikapp. Men de måste också få pröva vingarna, testa sin förmåga, lära sig nya saker, visa vad de faktiskt kan och ta initiativ och ansvar för att kunna leva ett självständigt liv. Huvudsyftet med CIRKUS FANTASTIKUS är ett led i detta, säger den pedagogiska konsulenten Svend-Aage Tjell

Både byggt och sytt

Vid sidan den ordinarie undervisningen, har de således jobbat med cirkusprojektet. Inte bara med sina roller som illudionister, jonglörer, clowner och annat, utan också byggt kulisser och gjort rekvisita, målat, tapeserat och sytt. På köpet har de blivit förtrogna med praktiska hadgrepp som kan komma till nytta i vardagslivet.

-Det går att få in de flesta ämnena inom ramarna för projektet, det är bara lärarnas fantasi som sätter gränserna. Och det är inte den färdiga föreställningen som är det viktiga, utan vägen dit, understryker Svend-Aage Tjell.

Stärkt självförtroende

Men visst känns ett och annat som lite av trolleri. Elever som alltid fått veta att de inte kan få orning på motoriken, som inte kunnat följa en tejpad linje på golvet, balanserar nu elegant på sargen till manegen och jonglerar hur lätt som helst - och upptäcker att de är bra och får applåder och det är välgörande för självförtroendet.

- Stimulansen och motivationen har fått det att lossna, säger Special - & Socialped . Svend-Aage Tjell.

GLAD och STOLTA

Cirkusmanegen är uppbyggd i verkstadslokalen, där flera föreställningar redan framförts, bland annat för Mosleskolans elever, dagisgrupper och föräldrar.

- Efter föreställningen inför föräldrarna var det svårt att veta vilka som var mest glada och stolta, gästarna eller aktörerna, säger Svend-Aage Tjell. Nu skall manegen forslas till Sävsjö, där "CIRKUS FANTASTIKUS" skall ges på Sten Sture-festivalen näste helg. Det är en musik- och teaterfestival för fysiskt och psykiskt handikappade med inbjudna medverkande och gäster från hela Norden.

Flisa Svensson Värnamo Nyheter

cirkus2jpg